Grupa zaawansowana Sopot


Wing Tsun Sopot

 

Sołoneczko świeci, gorąco a my dzielnie trenujemy i uczymy sie zaawansowanych technik Wing Tsun Kung Fu